Kategori

Mesleki Yeterlilik Programları

İnceleme

0 (0 Değerlendirne)

Kurs Gereksinimleri

Design Thinking Training; It is a place accredited by Yaşar University and as a classroom within the university. This training; The Izmir Design Factory project is a project that is meant to be submitted for design to be brought online. For this reason, it contains a special item that has online education. However, for a better understanding of training topics, we recommend you to take a look at other documents, especially "Training Content by Design Thinking", from the "Supplementary Documents" section.

Eğitim Tanımı

Design Thinking is a human-oriented thinking structure that aims communication, collaboration, critical thinking and creation to keep up with the requirements of the technological world. This thinking structure; It can also be defined as an interdisciplinary, creative problem solving approach shaped in the phase of people, space and process.

Design Thinking
 Training, on the other hand, is a learning process that adopts the Design Thinking approach in line with the educational goals of the 21st century. Training; It covers a period of 15 Lessons, Design Thinking Test and 1 EQAVET Accreditation consisting of exercises and stakeholder projects, designed by the Izmir Design Factory (IDF), established within the scope of the EU Project, in collaboration with the team-guide-trainer-stakeholder.

Ders Çıktıları

Persons receiving this training;

- Will have information about the Design Thinking process from the definition of the problem to the development of the project idea and the implementation of this idea,
- Will be able to recognize and use Design Thinking methods,
- Will be able to define the problem,
- Gain knowledge of design and innovation-based entrepreneurship through Design Thinking and develop entrepreneurial skills,
- They will learn to work collaboratively, to think critically, to produce creative solutions to problems and to communicate constructively.

Eğitim İçeriği

1 Interview Preparation: Interview
7 Min

You will have information about how the interviews with the target audience should be in order to understand the field and the market. You will be able to define interview techniques. You will be able to prepare the necessary questions and materials for a professional interview.


2 Pitching: Presentation
7 Min

By assimilating the Design Thinking process, you will be able to use it in your professional and daily lives. You will learn how to make an effective presentation in order to best explain the project ideas and put them into practice.


3 Iteration
6 Min

You will realize that the Design Thinking process is a cyclical one. You will learn from mistakes throughout the process. Before proceeding to the implementation phase, you will be able to identify the missing or faulty aspects of the process and revise it.


4 Test
5 Min

You will be able to describe and use some of the user testing techniques. You will be able to determine the pros and cons of the idea by presenting the idea that has become concrete with prototyping to the user experience. You will be able to revise the prototype by understanding user needs, expectations and motivations. You will be able to grasp the importance of user-oriented design.


5 Prototype
6 Min

You will be able to describe and use some of the prototyping techniques. You will be able to concretize the abstract idea to make it understandable. You will be able to comprehend the importance of prototyping in team-guide-stakeholder relations in the process.


6 Ideation
10 Min

You will be able to identify and use some of the idea generation techniques. You will be able to grasp the importance of creative thinking in the Design Thinking process. You will be able to develop constructive communication with the idea that every idea is creative, without judgment during idea development.


7 Synthesis
7 Min

You will be able to describe various synthesis methods and use some of them. You will be able to synthesize the data obtained from research and interviews and make them meaningful. You will be able to develop a team perspective on the project topic. You will be able to define the problem in line with the perspective you have developed with the data you have acquired.


8 User Research: Field Research
8 Min

You will be able to define interview methods and use some of them. During user research, you will learn to empathize with the user to understand the target audience. As a result of the interviews, you will be able to understand user needs, expectations and motivations.


9 Partner Relations
8 Min

You will be able to explore stakeholder relations by seeing the big picture of the problem. You will begin to understand the basic needs, expectations and motivations of stakeholders.


10 Understand
6 Min

You will learn to be part of a team in a stakeholder project. You will be able to work as a team with people from different disciplines by creating a common meaning.


11 Reflection Time: Teamwork
7 Min

You will be able to evaluate the Design Thinking process by associating it with their projects. In the process; what you did well with the project, yourself or the team; You will be able to query what you want to change, add or remove.


12 Problem Solution: Implement
6 Min

You will be able to embody your ideas to make them understandable and testable. By testing you will be able to identify the pros and cons of the idea.


13 Problem Solution: Ideate
5 Min

You will be able to define and use some of the methods of idea development, prototyping and testing. You will be able to develop creative solutions to the problem. You will learn to listen to the ideas of others without judgment and be able to develop new ideas on each other's ideas.


14 Problem Definition: Insight
7 Min

You will be able to define and use some of the Problem Definition methods in the Design Thinking process. You will have an idea by experiencing the subject of cooperation with different disciplines. You will be able to understand the contribution of listening to the target audience to the definition of the problem. By synthesizing knowledge gained through various methods, you will be able to develop insights and identify the problem.


15 Welcome: What is Design Thinking?
6 Min

You will be able to describe the Design Thinking process and sample TOD projects.


1 Design Thinking [Quiz]
Başlat 30 Min


1 EQAVET Accreditation [Quiz]
1 Min


IDF

Administrator

İzmir Tasarım Fabrikası

Administrator

İzmir Tasarım Fabrikası temel düşünce yapısı olarak “Tasarım Odaklı Düşünce” (TOD) metodunu benimsemekte ve bunu öğrenim deneyimlerinde de uygulamaktadır.

0 Değerlendirne
0 İnceleme
9 Katılımcı
10 Eğitim

Herkes bireysel varlığını temsil etmenin yanı sıra bir topluluğun parçasıdır. İşbirliği, katılımcılık, dayanışma ve paylaşım kültürü birlikte üretmenin ve gelişmenin anahtar kavramlarıdır. İzmir Tasarım Fabrikası (IDF), bilgi ve deneyimi paylaşırken yeni oluşumlara ilham olmayı amaçlar. Meraklı, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi karakteriyle fikir yürütme ve yeni bakış açıları geliştirebilme kabiliyetine sahiptir. Birlikte tasarlayıp birlikte üretmek, değeri birlikte inşa etmek değerlidir.

IDF, sadece insanlara değil; tüm canlılara ve dünyaya karşı sorumluluk sahibidir. Kişiler ve kurumlarla iletişiminde, üstlendiği rol ve duruşuyla tüm faaliyetlerinde bu sorumlulukla hareket eder. Sadece bugün için değil; gelecek için değer yaratmayı önemser. Bu yüzden devamlılığı sağlamaya, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olmaya özen gösterir. IDF çatısı altında herkes kendisine, çevresine, ekibine, topluluğa ve dünyaya karşı sahip olduğu sorumluluğun bilincindedir.

IDF, işbirliği odaklı bir platform ve model olarak birleştirici bir özelliğe sahiptir. Ortak hareket edebilmek için koordinasyonu sağlamak, birliktelik duygusunu kazanmak ve paylaşımcılık önemlidir. Farklı disiplinlerden, farklı görüşlerden ve farklı deneyimlerden beslenen IDF, katı ve değişmez bir yapı yerine sürekli yenilenen, esnek bir yapıyı benimser. Yerel unsurların güç birliğine inanır. Bağımsız, kolaylaştırıcı ve esnek yapısı, değişen koşullara hızla uyumlanmasını, kapsayıcılığı ve çoğalmayı sağlar.

Katılımcı Geri Dönüşleri

Design Thinking

0

Eğitim Değerlendirmesi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Yorum bulunamadı

Giriş Yap veya Kayıt Ol (Bir inceleme göndermek için)

İnceleme

Alışveriş Sepetin

Loading...